Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediatorzy

Czechy

Ta strona portalu jest pomocna w znalezieniu mediatora w Republice Czeskiej.

Autor treści:
Czechy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jak znaleźć mediatora w Republice Czeskiej?

Dane kontaktowe mediatorów prowadzących działalność w Republice Czeskiej można znaleźć na różnych stronach internetowych, wpisując w wyszukiwarce pojęcie "mediacja". Lista mediatorów zrzeszonych w ramach czeskiego Stowarzyszenia Mediatorów (Asociace mediátorù Èeské republiky) jest zamieszczona na stronie stowarzyszenia. Czeska Izba Adwokacka (Èeská advokátní komora) również publikuje na swojej stronie internetowej listę mediatorów i adwokatów. Dane kontaktowe znaleźć można także na stronie internetowej Unii ds. Procedur Arbitrażowych i Mediacyjnych Republiki Czeskiej (Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR). Dane kontaktowe Służby Probacyjnej i Mediacyjnej Republiki Czeskiej (Probační a mediační služby ČR) – działającej na obszarze właściwości miejscowej odpowiednich sądów rejonowych – znaleźć można na stronie internetowej Służby. W najbliższej przyszłości opublikowana zostanie lista mediatorów zarejestrowanych zgodnie z ustawą nr 202/2012 w sprawie mediacji, prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy dostęp do rejestru mediatorów Republiki Czeskiej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru mediatorów jest bezpłatny.

Jak znaleźć mediatora w Republice Czeskiej?

Dane kontaktowe mediatorów prowadzących działalność w Republice Czeskiej można znaleźć na różnych stronach internetowych, wpisując w wyszukiwarce pojęcie "mediacja".

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.