Mediatorzy

Finlandia

Z tej sekcji można dowiedzieć się, jak znaleźć mediatora w Finlandii.

Autor treści:
Finlandia

Jak znaleźć mediatora w Finlandii

Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej (THL) prowadzi oficjalną stronę internetową o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych.

Na tej stronie można znaleźć informacje o postępowaniu pojednawczym (mediacja w sprawach karnych).

Na stronie dostępny jest też wykaz biur mediacyjnych.

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do informacji zawartych na stronie internetowej o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych jest bezpłatny.

Jak wyszukiwać mediatorów w Finlandii?

Mediatorów można wyszukiwać za pośrednictwem strony internetowej fińskiego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Powiązane strony

Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.