Mediatorzy

Niemcy

Na tej stronie zamieszczono informacje, które mogą być pomocne w znalezieniu mediatora w Niemczech.

Autor treści:
Niemcy

Jak znaleźć mediatora w Niemczech

Obecnie kilka zrzeszeń zawodowych świadczy usługi doradcze stronom, które chcą skorzystać z pomocy mediatora.

Poniżej niewyczerpująca lista większych zrzeszeń:

W internecie dostępne są też prywatne komercyjne bazy mediatorów, a niektóre z nich mają funkcje wyszukiwania, np.:

(Nie ma gwarancji, że strony, do których prowadzą te linki, są wyczerpujące, poprawne i w pełni aktualne).

Na stronie internetowej Niemieckiej Fundacji na rzecz Mediacji (Deutsche Stiftung Mediation) można znaleźć kompleksowy przegląd usług mediacyjnych dostępnych w Niemczech: https://stiftung-mediation.de/ oraz tutaj: https://streit-ende.de/.

Czy dostęp do bazy zawierającej dane mediatorów jest bezpłatny?

Tak.

Jak wyszukiwać mediatorów w Niemczech

Mediatorów można wyszukiwać według nazwiska, lokalizacji biura, dziedziny specjalizacji lub kodu pocztowego.

Powiązane strony

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (Federalne Stowarzyszenie Mediacji Rodzinnej)

Bundesverband Mediation e.V. (Federalne Stowarzyszenie Mediacji)

Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Centrale für Mediation GmbH & Co.KG (Centrum Mediacji)

Deutscher Anwaltverein (Niemiecka Izba Adwokacka)

mediator-finden.de

Mediatorbase

Ostatnia aktualizacja: 17/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.