Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediatorzy

Grecja

Op deze pagina vindt u informatie waarmee u in Griekenland een bemiddelaar/mediator kunt vinden.

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jak znaleźć mediatora w Grecji

Informacje te przekazano w naszej odpowiedzi dotyczącej mediacji w Grecji.

Wspomniano w niej, że wykazy licencjonowanych mediatorów i organizacji kształcących mediatorów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

Ponadto strona internetowa Rzecznika Praw Konsumentów zawiera informacje przeznaczone dla ogółu społeczeństwa dotyczące alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich.

Czy dostęp do bazy danych mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do powyższych stron internetowych jest bezpłatny.

Powiązane strony

Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka

Rzecznik Praw Konsumentów

Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Greckie Centrum Mediacji i Arbitrażu

Ostatnia aktualizacja: 18/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.