Mediatorzy

Grecja

Z tej sekcji można dowiedzieć się, jak znaleźć mediatora w Grecji.

Autor treści:
Grecja

Jak znaleźć mediatora w Grecji

Tabele z wykazem licencjonowanych mediatorów i organizacji kształcących mediatorów, jak również informacje o świadczonych usługach, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: Mediacja.

Informacje dla ogółu społeczeństwa na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera również strona internetowa Rzecznika Praw Konsumentów.

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do powyższych stron internetowych jest bezpłatny.

Powiązane strony

Ministerstwo Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Konsumentów

Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Greckie Centrum Mediacji i Arbitrażu

Ostatnia aktualizacja: 16/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.