Mediatorzy

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Instytut Mediatorów Irlandii (MII) dysponuje internetową bazą danych mediatorów specjalizujących się w różnych dziedzinach, w których mediator może być potrzebny. Dziedziny te obejmują sprawy cywilne i handlowe, sprawy rodzinne, rolnictwo, ubezpieczenia, środowisko i opiekę zdrowotną.

Cele MII:

  • przewodzenie osobom pełniącym zawód mediatora na szczeblu krajowym,
  • wspieranie swoich członków w zapewnianiu najlepszej profesjonalnej praktyki mediacyjnej,
  • promowanie mediacji i rozpowszechnianie informacji o jej pozytywnym wpływie na społeczeństwo irlandzkie,
  • stałe monitorowanie i doskonalenie szkolenia mediatorów MII i regulacji ich dotyczących,
  • utrzymywanie najwyższych standardów zawodowych we wszystkich działaniach instytutu,
  • dążenie do doskonałości w dziedzinie mediacji i zachęcanie do niej.

Adres

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

Kontakt

Telefon: 01 6099190

E-mail: info@themii.ie

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.