Mediatorzy

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Wykaz certyfikowanych mediatorów i ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej Rady Certyfikowanych Mediatorów (Sertificētu mediatoru padome). Mediatora można wyszukać według:

  • dziedziny działalności
  • regionu, w którym prowadzi działalność
  • języka.

Linki

Rada Certyfikowanych Mediatorów

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.