Mediatorzy

Luksemburg

W tej części portalu zawarto informacje na temat możliwości znalezienia mediatora w Luksemburgu.

Autor treści:
Luksemburg

Jak znaleźć mediatora w Luksemburgu?

Mediatorzy pracujący przy wymienionych poniżej podmiotach prywatnych prowadzą rejestr mediatorów:

Czy dostęp do bazy danych mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru mediatorów jest bezpłatny.

Jak znaleźć mediatora w Luksemburgu?

Mediatora można znaleźć w wykazie mediatorów prowadzonym przez następujące podmioty prywatne:

Przydatne linki

Luksemburskie Stowarzyszenie Mediacji i Uprawnionych Mediatorów (ALMA asbl – stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym);

Centrum Mediacji w Sprawach Cywilnych i Handlowych (CMCC);

Centrum Mediacji (asbl – stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym);

Centrum Mediacji Społecznej i Rodzinnej;

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 08/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.