Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediatorzy

Malta

W niniejszej części portalu przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora na Malcie.

Autor treści:
Malta

Jak znaleźć mediatora na Malcie?

Maltański Ośrodek Mediacji (Malta's Mediation Centre) przekazuje zainteresowanym stronom listę mediatorów odpowiednio akredytowanych przez ośrodek. Zarówno w przypadku dobrowolnej mediacji, jak i mediacji skierowanej do ośrodka przez sąd lub z mocy prawa, strony sporu wybierają mediatora z listy akredytowanych mediatorów, o ile wybrana osoba zostanie zaakceptowana przez wszystkie strony sporu. Jeżeli strony nie zgadzają co do wyboru mediatora, ośrodek wyznacza kolejną osobę z listy zatwierdzonych mediatorów.

W przypadku mediacji w sprawach rodzinnych strony mogą, za obopólną zgodą, wybrać dowolnego mediatora z listy osób powołanych do tego celu przez ministra sprawiedliwości, przy czym w takim przypadku same ponoszą koszty mediacji. W przypadku gdy mediatora wyznacza sąd na zasadach rotacyjnych z listy osób wyznaczonych przez tego samego ministra do pełnienia funkcji mediatorów sądowych, wynagrodzenie mediatora jest wypłacane przez sekretarza (registrar) oraz sądy właściwe w sprawach cywilnych.

W tej chwili nie istnieje jeszcze elektroniczny rejestr mediatorów. Więcej informacji można uzyskać w Maltańskim Ośrodku Mediacji za pośrednictwem jego sekretarza. Ośrodek ten mieści się pod następującym adresem: Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100, Malta.

Aby skontaktować się z sekretarzem należy zadzwonić pod numer: +356 21231833 lub wysłać wiadomość na poniższy adres poczty elektronicznej: info@mediationmalta.org.mt

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.