Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediatorzy

Malta

W niniejszej części portalu przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora na Malcie.

Autor treści:
Malta
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jak znaleźć mediatora na Malcie?

Maltański Ośrodek Mediacji (Malta's Mediation Centre) przekazuje zainteresowanym stronom listę mediatorów odpowiednio akredytowanych przez ośrodek. Zarówno w przypadku dobrowolnej mediacji, jak i mediacji skierowanej do ośrodka przez sąd lub z mocy prawa, strony sporu wybierają mediatora z listy akredytowanych mediatorów, o ile wybrana osoba zostanie zaakceptowana przez wszystkie strony sporu. Jeżeli strony nie zgadzają co do wyboru mediatora, ośrodek wyznacza kolejną osobę z listy zatwierdzonych mediatorów.

W przypadku mediacji w sprawach rodzinnych strony mogą, za obopólną zgodą, wybrać dowolnego mediatora z listy osób powołanych do tego celu przez ministra sprawiedliwości, przy czym w takim przypadku same ponoszą koszty mediacji. W przypadku gdy mediatora wyznacza sąd na zasadach rotacyjnych z listy osób wyznaczonych przez tego samego ministra do pełnienia funkcji mediatorów sądowych, wynagrodzenie mediatora jest wypłacane przez sekretarza (registrar) oraz sądy właściwe w sprawach cywilnych.

W tej chwili nie istnieje jeszcze elektroniczny rejestr mediatorów. Więcej informacji można uzyskać w Maltańskim Ośrodku Mediacji za pośrednictwem jego sekretarza. Ośrodek ten mieści się pod następującym adresem: Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100, Malta.

Aby skontaktować się z sekretarzem należy zadzwonić pod numer: +356 21231833 lub wysłać wiadomość na poniższy adres poczty elektronicznej: info@mediationmalta.org.mt

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.