Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: fiński
Swipe to change

Mediatorzy

Niderlandy

Z tej strony portalu można dowiedzieć się, jak znaleźć mediatora w Niderlandach.

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jak znaleźć mediatora w Niderlandach

W Niderlandach dostępne są różne (prywatne) rejestry mediatorów. Nie ma jednak przepisów, które by je regulowały i gwarantowały ich jakość. Jeden z większych rejestrów prowadzony jest przez Niderlandzką Federację Mediatorów (Mediatorsfederatie Nederland, MfN). Istnieje również międzynarodowy rejestr dotyczący alternatywnego rozwiązywania sporów – ADR International Register.

Federacja zapewnia również bezstronne informacje oraz gwarancję jakości w odniesieniu do mediacji i pracy mediatorów na terenie całego kraju. Mediatorzy zarejestrowani w bazie danych MfN są przeszkolonymi i wykwalifikowanymi mediatorami zgodnie z regulaminem MfN (MfN-Mediationreglement). Zobowiązali się oni do stosowania systemu zapewnienia jakości MfN. Fundacja ds. Jakości Mediatorów (Stichting Kwaliteit Mediators) rozpatruje skargi dotyczące mediatorów MfN.

Rada Pomocy Prawnej (Raad voor Rechtsbijstand) prowadzi specjalny rejestr mediatorów, którzy mogą podejmować się spraw dotyczących pomocy prawnej.

Czy dostęp rejestru mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

Jak wyszukiwać mediatorów w Niderlandach

Rejestry można przeszukiwać według różnych kryteriów. Można na przykład wyszukać mediatora dysponującego wiedzą fachową w konkretnej dziedzinie działalności lub mediatora pracującego w określonym regionie.

Powiązane strony

Niderlandzka Federacja Mediatorów

Rejestr ADR

Fundacja ds. Jakości Mediatorów

Rejestr Rady Pomocy Prawnej

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.