Mediatorzy

Polska

Niniejsza część zawiera informacje pomagające znaleźć mediatora w Polsce

Autor treści:
Polska

Jak znaleźć mediatora w Polsce

Listy/wykazy instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego (zwane "listami mediatorów") prowadzone są w sądach okręgowych i udostępniane na ich stronach internetowych. Mediatorów na listy wpisuje i skreśla prezes właściwego sądu okręgowego, w tym osoby z list tworzonych przez organizacje pozarządowe (w zakresie ich zadań statutowych) oraz uczelnie.

Mediatorzy zazwyczaj specjalizują się w określonych rodzajach mediacji: cywilnej (gospodarczej, rodzinnej, prawa pracy, innej), karnej czy w sprawach nieletnich.

Wśród mediatorów w sprawach cywilnych należy wyróżnić stałych mediatorów, którzy zostali wpisani na listę prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego dla obszaru właściwości danego okręgu sądowego.

W wyniku przyjętych rozwiązań prawnych nie istnieje jeden centralnie prowadzony wykaz mediatorów.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce poświęconej mediacji oraz na stronie http://mediacja.gov.pl/ zamieszczone są podstawowe informacje, dotyczące regulacji, procedur i praktycznych aspektów funkcjonowania mediacji w Polsce.

Czy dostęp do list mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do list mediatorów jest bezpłatny.

Jak znaleźć mediatora w Polsce

Należy skorzystać z list mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych lub z usług ośrodków mediacyjnych albo mediatorów indywidualnych. Informacje i dane teleadresowe dostępne są zwykle na stronach internetowych właściwych sądów, ośrodków lub mediatorów.

Ostatnia aktualizacja: 13/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.