Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediatorzy

Portugalia

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Portugalii.

Autor treści:
Portugalia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jak znaleźć mediatora w Portugalii?

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wymiaru Sprawiedliwości nie udziela informacji na temat tego, jak znaleźć mediatora we własnym zakresie. W przypadku konieczności skorzystania z publicznych usług mediacji obowiązujące przepisy prawa krajowego stanowią, że mediator w danym postępowaniu jest automatycznie wybierany z listy mediatorów.

Na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej znajdują się informacje o mediacji, postępowaniu polubownym, arbitrażu instytucjonalnym i sądach pokoju (julgados de paz).

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.

Archiwa bazy mediatorów

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej zawiera dane dotyczące okresu od października 2008 r.

Przydatne linki

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wymiaru Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 15/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.