Mediatorzy

Rumunia

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Rumunii.

Autor treści:
Rumunia

Jak znaleźć mediatora w Rumunii

Zgodnie z art. 12 ustawy 192/2006 posiadający uprawnienia mediatorzy są wpisani na listę mediatorów, utworzoną i aktualizowaną przez Radę ds. Mediacji i publikowaną okresowo w rumuńskim Dzienniku Urzędowym, część I.

Lista mediatorów jest również dostępna na oficjalnej stronie internetowej Rady ds. Mediacji.

Strona internetowa Rady ds. Mediacji zawiera:

 • panel/listę mediatorów;
 • informacje na temat uprawnień;
 • informacje o akredytacji;
 • informacje dotyczące zmian;
 • prawodawstwo;
 • informacje istotne z punktu widzenia interesu publicznego;
 • decyzje;
 • Krajowy Rejestr Stowarzyszeń Zawodowych Mediatorów;
 • łącza;
 • dane kontaktowe.

Informacje na stronie internetowej Rady ds. Mediacji są dostępne od dnia 2 listopada 2006 r.

Na stronie zawierającej listę mediatorów można dodatkowo znaleźć:

 • informacje o organizacjach pozarządowych, których członkami są mediatorzy;
 • informacje nt. ukończonych przez nich programów szkoleń z zakresu mediacji;
 • informacje nt. języków obcych, w których mediatorzy mogą prowadzić mediację;
 • dane kontaktowe mediatorów.

Osoby zainteresowane rozstrzygnięciem sporu w drodze mediacji mogą zgłosić się do wybranego mediatora. Lista mediatorów jest dostępna w siedzibach sądów i na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Lista mediatorów jest okresowo aktualizowana przez Radę ds. Mediacji, która powiadamia o aktualizacjach sądy, organy władz lokalnych i krajowych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak

W jaki sposób znaleźć mediatora w Rumunii

Mediatorów można wyszukiwać według następujących kryteriów:

 • pierwszej litery nazwiska mediatora; oraz
 • okręgu, w którym znajduje się główna siedziba biura mediatorów.
Ostatnia aktualizacja: 10/06/2013

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.