Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediatorzy

Szkocja

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Szkocji.

Autor treści:
Szkocja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jak znaleźć mediatora w Szkocji?

Szkocka sieć mediacji (Scottish Mediation Network) zarządza szkockim rejestrem mediacji(Scottish Mediation Register – SMR), który jest niezależnym rejestrem mediatorów i usług mediacji spełniających minimalne standardy w zakresie prowadzenia mediacji w Szkocji. Standardy te określa niezależna komisja ds. standardów, przy czym spełnienie standardów oznacza zrealizowanie minimalnej liczby szkoleń i kursów kształcenia ustawicznego oraz posiadanie minimalnego doświadczenia.

StronaJak znaleźć mediatora? w portalu szkockiej sieci mediacji umożliwia dostęp do informacji na temat osób, które prowadzą różne rodzaje mediacji. Dane publikowane na stronie są aktualizowane przez mediatorów przynajmniej raz na rok i obejmują informacje dotyczące szkolenia, kształcenia ustawicznego oraz dziedzin specjalizacji.

Jednym z celów szkockiego rejestru mediacji jest zagwarantowanie jego użytkownikom, że mediatorzy, których wybrali, mają wysokie kwalifikacje zawodowe, poprzez poświadczanie, że mediatorzy spełniają minimalne standardy. Mediatorzy, których można wyszukać w szkockim rejestrze mediacji, mogą określać się mianem mediatorów zarejestrowanych w szkockim rejestrze mediacji (Scottish Mediation Registered Mediator) i używać skrótu SMR przy nazwisku.

Biuro szkockiej sieci mediacji prowadzi również infolinię. Można tam uzyskać porady oraz informacje dotyczące mediacji i sposobu wszczęcia postępowania mediacyjnego. Za pośrednictwem infolinii szkocka sieć mediacji może także zorganizować mediacje przy pomocy panelu mediatorów ze szkockiego rejestru mediacji lub skierować daną osobę do właściwego organu mediacyjnego.

Szkocka sieć mediacji wspiera i propaguje proces mediacji również w przypadku skarg na narodową służbę zdrowia w Szkocji, przy czym działalność ta jest finansowana przez szkocki rząd. Więcej informacji dotyczących mediacji i sposobu wszczynania postępowania mediacyjnego można znaleźć w portalu szkockiej sieci mediacji.

Rząd szkocki opublikował broszurę na temat pozasądowego rozwiązywania sporów pt. „Resolving Disputes without Going to Court”, w której znajdują się informacje o mediacji i innych alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. Broszurę można pobrać ze strony internetowej rządu szkockiego.

Czy dostęp do baz zawierających dane o mediatorach jest bezpłatny?

Tak, dostęp do informacji o mediatorach jest bezpłatny.

W celu znalezienia mediatora należy:

wejść na stronę internetową, klikając na łącze Scottish Mediation Register lub wpisując w wyszukiwarce adres strony http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator, a następnie zastosować się do instrukcji i wybrać mediatora, który najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i okolicznościom, lub

skontaktować się ze szkocką siecią mediacji (Scottish Mediation Network) za pomocą jej strony internetowej, pisząc na adres 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK, lub telefonując pod numer telefonu +44 (0) 131 556 1221.

Powiązane strony

Szkocka sieć mediacji, szkocki rejestr mediacjipublikacja rządu Szkocji

Ostatnia aktualizacja: 05/09/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.