Mediatorzy

Słowacja

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Słowacji.

Autor treści:
Słowacja

Jak znaleźć mediatora w Słowacji

Słowacka baza mediatorów jest utrzymywana i prowadzona przez słowackie Ministerstwo Sprawiedliwości. Baza jest dostępna wyłącznie w języku słowackim.

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do informacji na temat mediatorów i wyszukiwanie informacji są bezpłatne.

W jaki sposób znaleźć mediatora w Słowacji

Informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Ostatnia aktualizacja: 27/02/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.