Mediatorzy

Słowenia

Ta strona portalu jest pomocna w znalezieniu mediatora w Słowenii.

Autor treści:
Słowenia

Jak znaleźć mediatora w Słowenii

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi centralny rejestr mediatorów, którzy zajmują się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów (ADR) w sądach zgodnie z ustawą o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov). Wykazy mediatorów pracujących dla różnych organizacji pozarządowych są dostępne na stronach internetowych tych organizacji, np.:

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny.

Gdzie szukać mediatora w Słowenii

Mediatora można szukać na następujących stronach:

Ostatnia aktualizacja: 09/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.