Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediatorzy

Hiszpania

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Hiszpanii.

Autor treści:
Hiszpania
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jak znaleźć mediatora w Hiszpanii?

Ustawa nr 5/2012 o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych przewiduje, że mediator musi mieć tytuł uniwersytecki lub ukończone szkolenie zawodowe na zaawansowanym poziomie oraz ukończone specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji, wymagające uczestnictwa w jednym lub szeregu specjalnych kursów prowadzonych przez oficjalnie akredytowane instytucje. Kwalifikacje te muszą być ważne w całym kraju.

Ustawy i rozporządzenia niektórych wspólnot autonomicznych wskazują szkolenia, które trzeba ukończyć, by zostać mediatorem rodzinnym Od mediatora wymaga się co do zasady kwalifikacji na poziomie uniwersyteckim oraz 100–300 godzin praktycznych ćwiczeń z mediacji.

Specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji oferują uniwersytety i samorządy zawodowe, takie jak samorząd zawodowy psychologów czy izby adwokackie.

Nie prowadzi się jednego rejestru mediatorów. Istnieje kilka sposobów, aby znaleźć mediatora specjalizującego się w określonej dziedzinie:

  • w sprawach karnych strony muszą złożyć do sądu wniosek o wyznaczenie mediatora;
  • w sprawach z zakresu prawa pracy mediatora można niekiedy wybrać z listy mediatorów odpowiedniej organizacji;
  • w sprawach rodzinnych mediator zostanie wyznaczony przez jednostkę współpracującą z sądem, przy czym istnieje możliwość, aby same strony zwróciły się do wykwalifikowanego mediatora.
  • Z mediatorem rodzinnym można skontaktować się poprzez różne samorządy zawodowe, które prowadzą ich rejestry lub listy. Są to izby adwokackie, samorządy zawodowe psychologów, pracowników społecznych i trenerów.

Jak dotąd to wspólnoty autonomiczne wymagały, by samorządy zawodowe prowadziły takie listy.

Czy dostęp do bazy danych mediatorów jest bezpłatny?

Nie prowadzi się rejestru krajowego. W każdym przypadku dostęp do list prowadzonych przez samorządy zawodowe jest bezpłatny.

Jak znaleźć mediatora w Hiszpanii?

Aby uzyskać informacje na temat zarejestrowanych mediatorów, można zgłosić się do odpowiedniego samorządu zawodowego.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.