Mediatorzy

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Jak znaleźć mediatora w Szwecji?

Portal szwedzkich sądów (Sveriges Domstolar) zawiera sporządzony przez Urząd Administracji Sądowej (Domstolsverket) wykaz osób, które wyraziły wolę działania jako mediatorzy w sądach w sprawach, w których istnieje możliwość polubownego rozwiązania sporu. Na stronie tej znajdują się również inne informacje o mediacji.

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak.

Jak wyszukać mediatora w Szwecji?

Mediatora można wyszukać w portalu szwedzkich sądów.

Powiązane strony

Portal szwedzkich sądów

Ostatnia aktualizacja: 12/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.