Mediatori

Bulgaria

Această secțiune explică modul în care se poate găsi un mediator în Bulgaria.

Conținut furnizat de
Bulgaria

Cum puteți găsi un mediator în Bulgaria

Ministerul Justiției gestionează Registrul unificat al mediatorilor.

Registrul conține următoarele informații:

  • Informații personale privind persoanele fizice înregistrate ca mediatori – educație, limbi cunoscute și calificări suplimentare în domeniul medierii
  • Datele de contact ale mediatorului – adresa de birou, numărul de telefon și adresa de e-mail

În plus, Ministerul Justiției păstrează o listă a organizațiilor care au fost autorizate să le ofere formare mediatorilor.

Intrările în registru au la bază reglementările prevăzute în:

  • Legea privind medierea
  • Regulamentul nr. 2 din 15 martie 2007 (emis de ministrul justiției) stabilește condițiile și procedura de aprobare a organizațiilor care asigură formarea mediatorilor; cerințele de formare pentru mediatori; procedura de înregistrare, radiere și ștergere a mediatorilor din Registrul unificat al mediatorilor; normele procedurale și etice pentru conduita mediatorilor.

Accesul la registrul bulgar al mediatorilor este gratuit?

Registrul unificat al mediatorilor din Bulgaria poate fi accesat gratuit de pe site-ul Ministerului Justiției. Persoanele fizice și organizațiile care doresc să fie incluse pe lista organizațiilor care oferă formare în domeniul competențelor de mediere trebuie să plătească o taxă.

Cum puteți efectua o căutare pentru a găsi un mediator în Bulgaria

Pe site-ul Ministerului Justiției puteți găsi o listă completă a persoanelor instruite și autorizate să exercite profesia de mediator în Republica Bulgaria. Puteți căuta mediatori în funcție de organizația de formare, de studii, de limbile străine cunoscute și de domeniul de specializare (de exemplu, medierea comercială, de afaceri sau familială).

Aveți acces la informațiile de contact, inclusiv la numărul de telefon și la adresa de e-mail unde îi puteți contacta pe mediatori pentru a primi orice informații suplimentare de care aveți nevoie.

Ultima actualizare: 29/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.