Mediatori

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

În conformitate cu Legea privind medierea [Buletinul Oficial al Republicii Croația (Narodne novine sau NN) nr. 18/11) și cu Regulamentul privind Registrul mediatorilor și standardele pentru acreditarea instituțiilor de mediere și a mediatorilor (NN nr. 59/11), Ministerul Justiției (Ministarstvo pravosuđa) este responsabil de registrul mediatorilor (Registar izmiritelja).

Găsirea unui mediator

Centrele de mediere ale Camerei de Comerț croate (gospodarska komora), Camerei de Comerț și Meserii croate (obrtnička komora) și al Asociației croate a Angajatorilor (Hrvatska udruga poslodavaca), precum și ale Asociației croate de mediere (Hrvatska udruga za mirenje), Baroului croat (Hrvatska odvjetnička komora), Oficiului de Asigurări (Hrvatska ured za osiguranje) și a Oficiului pentru parteneriatul social al guvernului croat (Ured za socijalno partnerstvo Vlade Republike Hrvatske) desfășoară cu succes, de mulți ani, proceduri de mediere extrajudiciare. Medierea cu ajutorul unui mediator selecționat poate avea loc și în afara centrelor menționate.

Ultima actualizare: 18/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.