Mediatori

Estonia

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Estonia.

Conținut furnizat de
Estonia

Estonia nu deține un site sau o bază de date generală privind mediatorii. Conform Legii privind concilierea, orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de lege poate desfășura activitate de conciliator. Nu există niciun control de stat asupra activităților conciliatorilor.

Conform Legii privind concilierea, următoarele persoane pot exercita activitatea de conciliator:

  1. o persoană fizică căreia părțile îi încredințează misiunea de a desfășura procedura de conciliere și de a contribui la soluționarea litigiului. Conciliatorul poate acționa prin intermediul unei persoane juridice dacă este angajatul acesteia sau are o relație contractuală de altă natură cu aceasta;
  2. un avocat – lista membrilor Baroului din Estonia este disponibilă pe site-ul web al acestuia;
  3. un notar — lista birourilor notariale este disponibilă pe site-ul web al Camerei Notarilor;
  4. în cazul prevăzut în Legea privind concilierea, un organism de conciliere din cadrul administrației locale sau centrale.

Unele litigii privind drepturile de autor (conform Legii privind drepturile de autor) sunt soluționate de către o comisie de experți în domeniul drepturilor de autor, care joacă rolul de conciliator. Această comisie își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Justiției.

Deși conceptul de „ombudsman” nu este utilizat în Legea privind Cancelarul Justiției, Cancelarul Justiției îndeplinește de asemenea atribuții de ombudsman; acesta observă dacă agențiile guvernamentale respectă drepturile și libertățile fundamentale ale omului și principiile bunei guvernanțe și monitorizează de asemenea administrațiile locale, persoanele juridice de drept public și organismele private care îndeplinesc funcții publice. Din 2011, Cancelarul Justiției îndeplinește de asemenea atribuții de ombudsman pentru copii, în temeiul articolului 4 din Convenția privind drepturile copilului. Puteți găsi informații suplimentare pe site-ul web al Cancelarului Justiției.

Soluționarea conflictelor colective de muncă cade în sarcina Conciliatorului Național; mai multe informații în acest sens sunt disponibile pe site.

Puteți contacta următoarele organizații neguvernamentale:

  • Uniunea estonă pentru bunăstarea copilului este o asociație non-profit care militează pentru respectarea drepturilor copiilor. Printre activitățile sale se numără consilierea acordată părinților care doresc să se separe sau să divorțeze, încurajându-i să recurgă la servicii de mediere pentru a proteja interese copiilor. Uniunea a organizat sesiuni de formare pe teme legate de medierea familială.
  • Asociația estonă a societăților de asigurare a instituit un serviciu de mediere în materie de asigurare pentru soluționarea extrajudiciară a acestui tip de litigii. În mod formal, asociația este un conciliator, nu un organ de conciliere în înțelesul Legii privind concilierea.
  • Asociația estonă a societăților de asigurare auto a instituit un serviciu de mediere în materie de asigurare auto pentru soluționarea extrajudiciară a acestui tip de litigii. În mod formal, asociația este un conciliator, nu un organ de conciliere în înțelesul Legii privind concilierea.
  • În Estonia, mediatorii specializați în chestiuni de dreptul familiei sunt reuniți în cadrul Asociației mediatorilor din Estonia și al Institutului de Mediere.
Ultima actualizare: 09/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.