Mediatori

Irlanda

Conținut furnizat de
Irlanda

Institutul Mediatorilor din Irlanda (Mediators' Institute of Ireland – MII) dispune de o bază de date online cu mediatori pentru o serie de domenii în care poate fi necesar un mediator. Printre aceste domenii se numără chestiunile civile și comerciale, familia, agricultura, asigurările, mediul și asistența medicală.

MII vizează:

  • ghidarea profesiei de mediator la nivel național;
  • sprijinirea membrilor săi în furnizarea celor mai bune practici profesionale în materie de mediere;
  • promovarea și publicarea impactului pozitiv pe care medierea îl are asupra societății irlandeze;
  • monitorizarea și îmbunătățirea în continuu a formării și reglementării mediatorilor MII;
  • menținerea celor mai înalte standarde profesionale în tot ceea ce face;
  • urmărirea și încurajarea excelenței în domeniul medierii.

Adresă

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

Contact

Telefon: 01 6099190

E-mail: info@themii.ie

Ultima actualizare: 18/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.