Mediatori

Lituania

În Lituania nu există niciun organism centralizat responsabil pentru mediere. Din momentul punerii în aplicare a Directivei 2008/52/CE, vor fi demarate acțiuni în acest domeniu.

Conținut furnizat de
Lituania

Cum puteți găsi un mediator în Lituania

În Lituania sunt posibile medierea judiciară și medierea extrajudiciară. Serviciile de mediere extrajudiciară sunt prestate de obicei de către avocați.

Medierea judiciară este o procedură de soluționare a unui litigiu care are drept obiectiv să ajute părțile unei cauze civile să își rezolve litigiul pe cale amiabilă, cu ajutorul medierii asigurate de unul sau mai mulți mediatori (intermediari).

Medierea judiciară este efectuată de mediatori. Aceștia sunt judecători, asistenți judiciari sau alte persoane cu calificare adecvată, ale căror nume sunt incluse în Lista mediatorilor judiciari. La ședința sa din 28 ianuarie 2011, Consiliul Judiciar a convenit că medierea judiciară în procesele civile s-ar putea aplica în cadrul tuturor instanțelor din Lituania și că acest serviciu ar trebui să fie disponibil indiferent de regiune.

Medierea judiciară este un serviciu prestat gratuit. În plus, alegerea de a soluționa un litigiu de drept civil prin utilizarea medierii judiciare economisește un volum considerabil de timp și de eforturi consumate într-un litigiu. Se economisesc și bani, întrucât 75 % din cheltuielile de judecată sunt rambursabile în cazul în care medierea judiciară are ca rezultat o soluționare amiabilă.

Judecătorul competent pentru cauză poate face o propunere de trimitere a unei proceduri civile spre mediere judiciară. Oricare parte la procedură poate să își exprime dorința în acest sens. Atunci când trimite un litigiu spre mediere judiciară, judecătorul explică părților conceptul de procedură de mediere judiciară. Președintele instanței, șeful secției civile a instanței sau un judecător numit de aceștia hotărăște numirea sau înlocuirea unui mediator. Dacă este necesar, pot fi numiți doi mediatori. Avizul părților privind formularea solicitării de trimitere a litigiului spre mediere judiciară sau de aprobare a trimiterii litigiului spre mediere judiciară trebuie luat în considerare atunci când se numește un mediator.

Numai părțile la procedură, părțile terțe și reprezentanții acestora pot să participe la medierea judiciară. De asemenea, și alte persoane, a căror participare poate să ajute la soluționarea litigiului, pot să își adauge numele în cererea sau acordul oricăreia dintre părți. Procedurile de mediere judiciară nu sunt înregistrate.

În cazul în care părțile ajung la un acord privind obiectul litigiului și semnează un acord amiabil, care apoi este aprobat de judecătorul competent pentru cauză, procedura de mediere judiciară poate fi închisă.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.