Mediatori

Malta

Această secțiune a portalului vă ajută să găsiți un mediator în Malta.

Conținut furnizat de
Malta

Cum să găsiți un mediator în Malta

Centrul de mediere al Maltei furnizează părților lista mediatorilor acreditați în mod corespunzător de centru. Fie că este vorba de mediere voluntară sau de un caz de mediere transmis centrului de către o instanță sau prin lege, părțile în litigiu selectează un mediator de pe lista mediatorilor acreditați, cu condiția ca persoana în cauză să fie acceptabilă pentru toate părțile. Dacă părțile nu convin asupra unui mediator care să fie acceptabil tuturor părților, centrul va desemna ca mediator persoana a cărei nume este următorul pe lista mediatorilor.

În medierea familială, părțile pot alege, de comun acord, mediatorul pe care îl doresc de pe o listă de persoane desemnate în acest scop de Ministerul Justiției (caz în care părțile suportă ele însele costurile medierii) sau, alternativ, instanța desemnează un mediator, prin rotație, de pe lista persoanelor desemnate de Ministerul Justiției pentru a acționa în calitate de mediatori desemnați de instanță (caz în care onorariile datorate mediatorilor sunt plătite de grefierul instanțelor și tribunalelor civile).

Nu există în prezent un registru electronic. Cu toate acestea, dacă doriți informații suplimentare, puteți consulta pagina corespunzătoare de pe site-ul centrului sau puteți contacta centrul prin intermediul grefierului la Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Puteți contacta grefierul la numărul de telefon +356 23279220 sau pe email, la adresa info@mediation.mt.

Ultima actualizare: 28/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.