NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini malteză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Mediatori

Malta

Această secțiune a portalului vă ajută să găsiți  un mediator în Malta.

Conținut furnizat de
Malta
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cum puteți găsi un mediator în Malta?

Centrul de Mediere din Malta oferă părților o listă de mediatori acreditați de către centru. Fie că este un caz de mediere voluntară, fie că este un caz trimis la centru de către instanță sau prin lege, mediatorul este selectat de părțile implicate în litigiu din lista de mediatori acreditați, cu condiția ca persoana aleasă să fie acceptată de comun acord de către toate părțile implicate în litigiu. Dacă părțile nu convin asupra unui mediator, centrul va numi un mediator de pe lista de mediatori acreditați, prin rotație.

În medierea în materie de dreptul familiei, părțile fie aleg un mediator de comun acord, dintr-o listă de persoane numite de Ministerul Justiției în acest sens, și în acest caz părțile achită onorariul aferent, fie instanța desemnează un mediator, prin rotație, dintr-o listă furnizată de Ministerul Justiției și care cuprinde persoanele acreditate să fie mediatori desemnați de instanță. În acest ultim caz, onorariul este suportat de grefă sau de instanțele civile.

Deocamdată, nu există un registru electronic al mediatorilor. Cu toate acestea, în cazul în care doriți informații suplimentare, puteți contacta centrul prin intermediul grefei Centrului de Mediere din Malta, la adresa Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1110.

Puteți contacta grefa la numărul de telefon: +356 21231833 sau la adresa: info@mediationmalta.org.mt

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.