NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: bulgarădanezăenglezăfrancezăitalianăletonămaltezăslovacăslovenăfinlandezăsuedeză.
Swipe to change

Mediatori

Polonia

Această secțiune furnizează informații cu privire la găsirea unui mediator în Polonia.

Conținut furnizat de
Polonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cum găsiți un mediator în Polonia?

Listele sau registrele instituțiilor și ale persoanelor autorizate să desfășoare proceduri de mediere sunt ținute de instanțele regionale și pot fi consultate pe site-urile web ale acestora. Președintele instanței regionale competente înscrie și elimină de pe listă mediatorii, inclusiv pe cei desemnați de organizațiile neguvernamentale (în conformitate cu atribuțiile lor statutare) și de instituțiile de învățământ.

Ca regulă generală, mediatorii se specializează în anumite tipuri de mediere: medierea în materie civilă (medierea comercială, medierea familială, dreptul muncii etc.), medierea în materie penală sau în cazurile în care sunt implicați minori.

Printre mediatorii în materie civilă se numără mediatorii permanenți, care sunt înscriși pe lista ținută de președintele instanței regionale competente.

Având în vedere acordurile juridice în vigoare, nu există un registru unic al mediatorilor, ținut la nivel central.

Informații generale privind normele, procedurile și aspectele practice ale serviciilor de mediere din Polonia sunt publicate pe pagina referitoare la mediere a site-ului web al Ministerului Justiției.

Accesul la listele de mediatori este gratuit?

Da, accesul la listele de mediatori este gratuit.

Cum găsiți un mediator în Polonia?

Puteți să utilizați listele de mediatori întocmite de președinții instanțelor regionale sau să recurgeți la serviciile oferite de centre de mediere sau de mediatori independenți. De regulă, site-urile web ale instanțelor competente, ale centrelor de mediere sau ale mediatorilor independenți furnizează informații utile și date de contact.

Ultima actualizare: 10/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.