NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Mediatori

Polonia

Această secțiune furnizează informații cu privire la găsirea unui mediator în Polonia.

Conținut furnizat de
Polonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cum găsiți un mediator în Polonia?

Listele cu mediatori sunt păstrate de instanțele teritoriale. Președintele instanței teritoriale competente gestionează înscrierea pe listă sau eliminarea din aceasta a mediatorilor, inclusiv a persoanelor desemnate de organizațiile nonguvernamentale, în conformitate cu sarcinile lor statutare, și de instituțiile de învățământ. Însă, întrucât competențele sunt repartizate între autoritățile regionale și cele centrale, nu există o listă națională a mediatorilor.

Informații generale privind normele, procedurile și aspectele practice legate de procedura de mediere în Polonia sunt disponibile pe site-ul internet al Ministerului Justiției, secțiunea Mediere, care este gestionată în cooperare cu Consiliul social privind soluționarea alternativă a conflictelor și a litigiilor (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów).

Este gratuit accesul la baza de date privind mediatorii?

Da, accesul la baza de date privind mediatorii este gratuit.

Cum căutați un mediator în Polonia?

Puteți să utilizați listele de mediatori întocmite de către președinții instanțelor teritoriale sau să recurgeți la serviciile oferite de asociații de mediere sau de mediatori individuali. De regulă, site-urile internet ale instanțelor, ale asociațiilor sau ale mediatorilor în cauză furnizează informații utile și date de contact.

Ultima actualizare: 17/09/2014

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.