Mediatori

Portugalia

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Portugalia.

Conținut furnizat de
Portugalia

Mediatorii de conflicte care lucrează în cadrul unuia dintre serviciile publice de mediere sau în instanțele pentru soluționarea cererilor cu valoare redusă (julgados de paz) trebuie să fie înscriși pe listele de profesioniști autorizați să practice medierea. Înscrierea pe liste este reglementată de Ordinul ministerial de punere în aplicare (Portaria) nr. 282/2010 din 25 mai 2010 și de Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 283/2010 din 19 octombrie 2010.

Direcția Generală Politici de Justiție (Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ), care face parte din Ministerul Justiției, este responsabilă de reglementarea medierii publice. Deși DGPJ nu oferă informații cu privire la modul în care puteți găsi un mediator, aceasta publică listele de mediatori menționate mai sus, care pot fi consultate aici:

Lista mediatorilor familiali

Lista mediatorilor în domeniul ocupării forței de muncă

Lista mediatorilor în domeniul penal

Lista mediatorilor din Julgados de Paz

Ultima actualizare: 18/07/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.