Mediatori

Spania

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Spania.

Conținut furnizat de
Spania

De unde se pot obține informații privind medierea?

Registrul mediatorilor și al instituțiilor de mediere (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) este o bază de date informatizată accesibilă gratuit pe site-ul web al Ministerului Justiției. Fiind un registru public al mediatorilor profesioniști și al instituțiilor de mediere, acesta facilitează accesul cetățenilor la mediere pentru soluționarea litigiilor.

Accesați paginile:

Cu toate acestea, înregistrarea în Registrul mediatorilor și al instituțiilor de mediere nu este obligatorie nici pentru mediatori, nici pentru instituțiile de mediere. De asemenea, este posibil să se găsească un mediator direct prin intermediul instituțiilor de mediere, inclusiv al asociațiilor profesionale și al Camerelor de comerț, industrie, servicii și transport maritim, multe dintre acestea dispunând de centre de mediere care pot pune la dispoziție mediatorul potrivit pentru cazul vizat. Accesul la mediere este facilitat, de asemenea, de asociațiile de mediere specializate în chestiuni familiale, civile, comerciale sau generale.

În cazurile în care instanțele trimit un caz spre mediere, instanțele dispun de canale de sesizare a instituțiilor de mediere care intră în sfera lor de competență. Aceste instituții ajută, de asemenea, părțile să găsească mediatorul potrivit.

Medierea

Medierea este un mijloc de soluționare a litigiilor, indiferent de denumirea pe care o poate avea, în care două sau mai multe părți încearcă în mod voluntar să ajungă la un acord cu ajutorul intervenției unui mediator care acționează în mod imparțial și neutru.

Mediatorul

Mediatorii pot fi persoane fizice care își exercită pe deplin drepturile civile, cu condiția ca legislația care li se poate aplica atunci când își exercită profesia să nu împiedice acest lucru.

Persoanele juridice care oferă servicii de mediere, indiferent dacă sunt societăți profesionale sau orice alt tip de societate prevăzut de lege, trebuie să desemneze ca mediator o persoană fizică ce îndeplinește cerințele legale.

Cerințe privind calitatea de mediator

Mediatorul trebuie să dețină o diplomă universitară oficială sau care să ateste o formare profesională avansată, precum și o formare specifică pentru practicarea medierii, dobândită prin intermediul unuia sau mai multor cursuri specifice furnizate de instituții acreditate în mod corespunzător, care vor fi valabile pentru exercitarea activității de mediere oriunde în țară. În Spania, mediatorii trebuie să fi urmat cel puțin 100 de ore de formare specifică, care trebuie actualizată prin formare continuă.

Mediatorii trebuie să încheie o asigurare sau o garanție echivalentă care să acopere răspunderea civilă care decurge din intervenția lor în conflictele pe care le mediază.

Mediatorul în materie de faliment (mediador concursal)

Mediatorii în materie de faliment sunt persoane fizice care îndeplinesc atât cerințele pentru a fi mediatori, cât și cerințele prevăzute la articolul 27.1 din Legea nr. 22/2003 privind insolvența din 9 iulie 2003 pentru a fi administratori judiciari și pot fi desemnați mediatori în materie de faliment de către notari sau de către grefierii pentru cauze comerciale în cadrul acordurilor extrajudiciare de plată menționate la titlul X din legea respectivă. Persoanele juridice pot fi, de asemenea, mediatori în materie de faliment, cu condiția ca acestea să acționeze în cadrul medierii în caz de faliment prin intermediul unei persoane fizice care îndeplinește condițiile menționate mai sus. Acești mediatori vor fi desemnați succesiv dintre cei incluși pe lista oficială a portalului Monitorului Oficial de Stat, care este întocmită pe baza informațiilor furnizate de Registrul mediatorilor și al instituțiilor de mediere. Comercianții pot, de asemenea, să solicite Camerelor de comerț, industrie, servicii și transport maritim să numească un grup de mediere pentru ei, care trebuie să includă un mediator în materie de faliment și care îi va ajuta la negocierea acordului de plată extrajudiciar.

Instituțiile de mediere

Instituțiile de mediere sunt entități publice sau private spaniole sau străine și societăți de drept public al căror scop include promovarea medierii și facilitarea accesului la mediere și a administrării procedurii de mediere, inclusiv numirea mediatorilor, care trebuie realizate în mod transparent. În cazul în care scopul lor include și arbitrajul, acestea vor adopta măsuri pentru a se asigura că cele două activități sunt menținute separate.

Instituția de mediere nu va putea presta în mod direct serviciul de mediere. Aceasta înseamnă că nu instituția în sine este mediator, ci trebuie să facă cunoscută identitatea mediatorilor din sfera sa de responsabilitate și să furnizeze informații cu privire la formarea, specialitatea și experiența acestora, ajutând astfel părțile să aleagă mediatorul care le poate asista cel mai bine.

Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.