NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Mediatori

Spania

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Spania.

Conținut furnizat de
Spania
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cum puteți găsi un mediator în Spania

În conformitate cu Legea nr. 5/2012 privind medierea în materie civilă și comercială, mediatorii trebuie să dețină o diplomă oficială de studii universitare sau de studii profesionale superioare și trebuie să aibă o pregătire specifică în mediere, obținută prin urmarea unuia sau mai multor cursuri specifice, organizate de instituții recunoscute oficial. Calificările respective trebuie să fie recunoscute pe întreg teritoriul Spaniei.

Legile și dispozițiile de punere în aplicare din anumite Comunități Autonome precizează formarea necesară pentru a exersa medierea familială. În general, mediatorii trebuie să aibă o diplomă de studii universitare de cel puțin nivel mediu (grado medio) și, în plus, să fi urmat între 100 și 300 de ore de formare specifică practică în domeniul medierii.

Cursurile de formare specifică în domeniul medierii sunt oferite, în general, de institute universitare și de ordine profesionale, precum cel al psihologilor sau al avocaților.

Nu există un registru unic al mediatorilor. Există mai multe modalități de a găsi un mediator specializat:

  • în domeniul penal, părțile trebuie să solicite instanței numirea unui mediator;
  • în domeniul dreptului muncii, mediatorul poate fi ales uneori din lista de mediatori ai organismului relevant;
  • în domeniul dreptului familiei, mediatorii sunt desemnați de entitatea care colaborează cu instanța, deși este posibil, de asemenea, ca părțile să apeleze la un mediator autorizat;
  • se poate contacta un mediator familial prin intermediul diverselor ordine profesionale care dețin un registru sau o listă cu mediatori (colegiul avocaților, al psihologilor, al asistenților sociali și al educatorilor).

În prezent, Comunitățile Autonome sunt cele care impun ordinelor profesionale să alcătuiască astfel de liste.

Este gratuit accesul la bazele de date ale mediatorilor?

Nu există niciun registru național. În orice caz, accesul la listele ordinelor profesionale este gratuit.

Cum puteți găsi un mediator în Spania

Vă puteți adresa ordinului profesional relevant pentru a obține informații cu privire la mediatorii înregistrați.

Ultima actualizare: 11/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.