Mediátori

Rakúsko

Táto časť portálu vám pomôže nájsť si mediátora v Rakúsku.

Autor obsahu
Rakúsko

Ako môžem nájsť mediátora v Rakúsku?

Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam registrovaných mediátorov, ktorí spĺňajú zákonné požiadavky.

Bolo vytvorené špeciálne webové sídlo, ku ktorému existuje prístup aj z webového sídla ministerstva spravodlivosti.

Okrem všeobecných obsahuje táto webová stránka aj tieto informácie:

 • zoznam mediátorov
 • zoznam organizácií odbornej prípravy mediátorov
 • zoznam kurzov odbornej prípravy mediátorov

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Toto webové sídlo je bezplatne prístupné verejnosti.

Ako si hľadať mediátora v Rakúsku?

Mediátora si na predmetnom webovom sídle obsahujúcom Zoznam mediátorov môžete vyhľadať prostredníctvom týchto filtrov:

 • meno
 • poštové smerovacie číslo
 • spolková krajina

Mediátorov možno vyhľadávať podľa týchto Kritérií vyhľadávania:

 • meno a priezvisko,
 • poštové smerovacie číslo
 • spolková krajina
 • štát
 • odborná oblasť
 • pracovné jazyky

Jednotlivé kritériá vyhľadávania možno tiež kombinovať.

Súvisiace odkazy

Mediátori v Rakúsku

Posledná aktualizácia: 08/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.