Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Rakúsko

V tejto časti nájdete informácie ako nájsť mediátora v Rakúsku.

Autor obsahu
Rakúsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť mediátora v Rakúsku

Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam registrovaných mediátorov, ktorí spĺňajú právne a formálne požiadavky.

Bola zriadená špeciálna webová stránka venovaná mediátorom. Táto stránka je dostupná aj z webovej stránky ministerstva spravodlivosti

Na tejto webovej stránke možno nájsť:

 • zoznam mediátorov,
 • zoznám organizácií, ktoré školia mediátorov, a
 • zoznam odborných školení.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Webová stránka je prístupná verejnosti a prístup do nej je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Rakúsku

Na webovej stránke sa zoznamy mediátorov môžu zoradiť podľa:

 • mena,
 • PSČ a
 • okresu.

Mediátorov možno nájsť použitím týchto vyhľadávacích kritérií:

 • meno a priezvisko,
 • PSČ,
 • okres,
 • krajina,
 • oblasť odbornosti.

Kritéria vyhľadávania možno aj kombinovať.

Súvisiace odkazy

Mediátori v Rakúsku

Posledná aktualizácia: 30/05/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.