Mediátori

Belgicko

Táto sekcia portálu vám umožňuje nájsť mediátora v Belgicku.

Autor obsahu
Belgicko

Ako nájsť mediátora v Belgicku?

Ak hľadáte mediátora v Belgicku, môžete navštíviť tieto webové sídla:

Na webovom sídle federálneho ministerstva spravodlivosti – oddiel o mediácii možno nájsť informácie na tieto témy:

 • prezentácia mediácie,
 • mediátor,
 • priebeh mediácie,
 • postup po mediácii,
 • náklady na mediáciu,
 • odkaz na brožúru o mediácii,
 • užitočné adresy a odkazy.

Na webovom sídle Federálnej komisie pre mediáciu možno nájsť informácie na tieto témy:

 • Federálna komisia pre mediáciu,
 • riešenie konfliktov,
 • mediácia,
 • mediátor,
 • legislatíva a regulácia,
 • užitočné odkazy, najmä na brožúry o rodinnej a sociálnej mediácii alebo mediácii v občianskych a obchodných veciach.

Je prístup do databázy spoplatnený?

Nie, prístup do databázy je bezplatný.

Vyhľadávanie mediátora v Belgicku

Môžete vyhľadávať v zozname mediátorov v Belgicku podľa týchto kritérií:

 • obvod (arrondissement),
 • oblasť intervencie,
 • právna pomoc,
 • povolanie,
 • používaný jazyk/používané jazyky,
 • priezvisko alebo meno,
 • poštové smerovacie číslo.

Súvisiace odkazy

Federálne ministerstvo spravodlivosti (Service Public Fédéral Justice)

Mediácia, alternatíva k súdnemu konaniu

Zoznam mediátorov

Posledná aktualizácia: 18/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.