Mediátori

Česko

Táto časť portálu vám uľahčí vyhľadanie mediátora v Českej republike.

Autor obsahu
Česko

Ako nájsť mediátora v Českej republike

V roku 2012 nadobudol účinnosť zákon o mediácii, ktorým sa zaviedol verejný zoznam mediátorov, v ktorom boli zaregistrované všetky osoby oprávnené vykonávať činnosť mediátora. Zoznam mediátorov vedie Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky.

Je prístup do registra mediátorov v Českej republike bezplatný?

Áno, prístup do registra mediátorov je bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Českej republike?

Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky vedie zoznam mediátorov zaregistrovaných podľa zákona č. 202/2012 Z. z. o mediácii.

Posledná aktualizácia: 09/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.