Mediátori

Fínsko

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora vo Fínsku.

Autor obsahu
Fínsko

Vyhľadávanie mediátora vo Fínsku

Vo Fínsku Národný inštitút pre zdravie a sociálnu starostlivosť (THL) spravuje oficiálne webové sídlo o mediácii v trestných a občianskoprávnych veciach.

Táto webová stránka poskytuje informácie o zmierovacom konaní (mediácia v trestných veciach).

Zoznam mediačných úradov je k dispozícii aj na webovom sídle.

Je používanie databázy mediátorov bezplatné?

Vyhľadávanie a používanie informácií na webovom sídle o mediácii v trestných a občianskoprávnych veciach je bezplatné.

Vyhľadávanie mediátora vo Fínsku

Vyhľadávanie môžete nájsť na webovom sídle Národného inštitútu zdravia a sociálnej starostlivosti.

Súvisiace odkazy

Národný inštitút zdravia a sociálnej starostlivosti

Posledná aktualizácia: 27/10/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.