Mediátori

Nemecko

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako vyhľadať mediátora v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko

Ako vyhľadať mediátora v Nemecku?

V súčasnosti podporuje strany, ktoré chcú využiť pomoc mediátora, viacero profesijných združení.

K tým najdôležitejším patria okrem iného:

Ďalej existujú online súkromné obchodné zoznamy mediátorov, niektoré s vyhľadávacou funkciou, napr.:

(Bez záruky za úplnosť, správnosť či aktuálnosť prepojených internetových stránok.)

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno.

Ako vyhľadať mediátora v Nemecku?

Mediátora môžete vyhľadať podľa mena, sídla kancelárie, odbornosti alebo PSČ.

Súvisiace odkazy

Spolková asociácia rodinnej mediácie

Spolková asociácia mediácie

Spolková asociácia pre mediáciu v hospodárskom a pracovnom prostredí

Centrála pre mediáciu

Nemecké združenie právnikov

mediator-finden.de

Mediatorbase

Posledná aktualizácia: 10/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.