Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Nemecko

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako vyhľadať mediátora v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako vyhľadať mediátora v Nemecku?

V súčasnosti podporuje strany, ktoré chcú využiť pomoc mediátora, viacero profesijných združení.

K tým najdôležitejším patria okrem iného:

Ďalej existujú online súkromné obchodné zoznamy mediátorov, niektoré s vyhľadávacou funkciou, napr.:

(Bez záruky za úplnosť, správnosť či aktuálnosť prepojených internetových stránok.)

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno.

Ako vyhľadať mediátora v Nemecku?

Mediátora môžete vyhľadať podľa mena, sídla kancelárie, odbornosti alebo PSČ.

Súvisiace odkazy

Spolková asociácia rodinnej mediácie

Spolková asociácia mediácie

Spolková asociácia pre mediáciu v hospodárskom a pracovnom prostredí

Centrála pre mediáciu

Nemecké združenie právnikov

mediator-finden.de

Mediatorbase

Posledná aktualizácia: 10/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.