Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Nemecko

Na tejto stránke získate informácie, ako nájsť mediátora v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť mediátora v Nemecku

V súčasnosti podporuje množstvo profesijných združení strany sporu, ktoré chcú využiť služby mediátora.

K najdôležitejším združeniam patria okrem iného:

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy mediátorov je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Nemecku

Mediátora možno vyhľadávať podľa mena, miesta pôsobnosti, skúseností v konkrétnej oblasti alebo podľa PSČ.

Súvisiace odkazy

Spolkové združenie pre rodinnú mediáciu

Spolkové združenie pre mediáciu

Spolkové združenie pre mediáciu v hospodárskom a pracovnom prostredí

Centrum pre mediáciu

Nemecké združenie advokátov

Posledná aktualizácia: 29/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.