Mediátori

Nemecko

Táto stránka vám pomôže nájsť mediátora v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko

Ako nájsť mediátora v Nemecku

V súčasnosti viaceré profesijné združenia podporujú strany, ktoré chcú vyhľadať pomoc mediátora.

V nasledujúcom texte je uvedený neúplný zoznam niektorých väčších združení bez nároku na úplnosť:

Okrem toho existujú súkromné komerčné zoznamy mediátorov na internete, niektoré s funkciou vyhľadávania, napr.

(bez nároku na úplnosť, správnosť alebo aktuálnosť prepojených webových stránok).

Komplexný prehľad mediácie v Nemecku poskytuje Nemecká nadácia pre mediáciu na svojej domovskej stránke: https://stiftung-mediation.de/, ako aj na svojej stránke https://streit-ende.de/

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno.

Ako vyhľadať mediátora v Nemecku

Mediátora môžete vyhľadať podľa mena, miesta pôsobenia, oblasti odbornosti alebo PSČ.

Súvisiace odkazy

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Bundesverband Mediation e.V.

Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Centrale for Mediation GmbH & Co.KG

Nemecká advokátska komora

mediator-find.com

Mediatorbase

Posledná aktualizácia: 17/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.