Mediátori

Grécko

V tejto časti sa dozviete, ako nájsť mediátora v Grécku.

Autor obsahu
Grécko

Ako nájsť mediátora v Grécku

Tabuľky certifikovaných mediátorov a organizácií odbornej prípravy mediátorov, ako aj informácie o poskytovaných službách sa nachádzajú na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti: Mediácia.

Verejne dostupné informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete aj na webovej lokalite ombudsmana pre spotrebiteľov.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, uvedené webové lokality sú bezplatné.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Ombudsman pre spotrebiteľov

Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia

Grécke centrum pre mediáciu a rozhodcovské konanie

Posledná aktualizácia: 16/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.