Mediátori

Grécko

V tejto časti sa dozviete, ako nájsť mediátora v Grécku.

Autor obsahu
Grécko

Ako nájsť mediátora v Grécku

Tabuľky certifikovaných mediátorov a organizácií odbornej prípravy mediátorov, ako aj informácie o poskytovaných službách sa nachádzajú na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti: Mediácia.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, uvedené webové lokality sú bezplatné.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia

Grécke centrum pre mediáciu a rozhodcovské konanie

Posledná aktualizácia: 07/09/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.