Mediátori

Maďarsko

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Maďarsku.

Autor obsahu
Maďarsko

Ako nájsť mediátora v Maďarsku

Register mediátorov (közvetítők adatbázisa) nájdete na webovej stránke ministerstva spravodlivosti a presadzovania práva (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Používatelia majú k dispozícii tieto všeobecné informácie:

  • všeobecné informácie o mediačnej činnosti,
  • informácie o mediátoroch,
  • informácie o právnických osobách zamestnávajúcich mediátorov,
  • adresu mediátorov, ich kvalifikáciu, jazykové znalosti, odborné znalosti a okres, v ktorom pracujú.

Na stránke nájdete aj registračné formuláre pre mediátorov a právnické osoby, ktoré zamestnávajú mediátorov.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný a nevzťahujú sa naň žiadne obmedzenia.

Ako hľadať mediátora v Maďarsku

Stránka obsahuje zoznam mediátorov a zoznam právnických osôb, ktoré zamestnávajú mediátorov. Mediátorov môžete vyhľadávať podľa mena, jazykových znalostí a župy. Právnické osoby môžete vyhľadávať podľa mena, župy a skráteného mena.

Súvisiace odkazy

Webová stránka Registra maďarských mediátorov (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Posledná aktualizácia: 28/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.