Mediátori

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

V súčasnej dobe neexistuje verejný zoznam mediátorov.

Ministerstvo spravodlivosti pravidelne zverejňuje zoznam mediátorských orgánov, pri ktorých sú jednotliví mediátori registrovaní.

Konkrétne informácie v súvislosti s mediátorskými orgánmi a jednotlivými mediátormi registrovanými pri týchto orgánoch je možné získať v kancelárii Ministerstva spravodlivosti, ktorá zodpovedá za dohľad nad mediátorskými orgánmi, a ktorú je možné kontaktovať prostredníctvom webových stránok ministerstva (https://www.giustizia.it/giustizia).

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.