Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinačeštinaestónčinagréčtinaangličtinafrancúzštinamaltčinapoľštinarumunčinaslovinčinafínčinašvédčina.
Swipe to change

Mediátori

Holandsko

V tejto časti nájdete informácie, ako nájsť mediátora v Holandsku.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť mediátora v Holandsku

Holandský inštitút pre mediáciu (NMI) prevádzkuje verejne prístupnú databázu, ktorá obsahuje podrobné informácie o všetkých kvalifikovaných mediátoroch. Takisto poskytuje nestranné informácie o mediácii a mediátoroch v celej krajine a zabezpečuje ich kvalitu.

Mediátori registrovaní v inštitúte NMI sú školení a kvalifikovaní na to, aby mohli vykonávať mediáciu, a to v súlade s predpismi o mediácii inštitútu NMI, pričom podliehajú systému zabezpečenia kvality inštitútu NMI.

Do registra mediátorov inštitútu NMI máte kedykoľvek prístup.

Je prístup do registra mediátorov bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Holandsku

V registri možno vyhľadávať pomocou rôznych vyhľadávacích kritérií. Môžete napríklad hľadať mediátora so skúsenosťami v konkrétnej oblasti alebo mediátora, ktorý pracuje v konkrétnej oblasti.

Súvisiace odkazy

Holandský inštitút pre mediáciu

Posledná aktualizácia: 29/11/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.