Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Mediátori

Poľsko

V tejto časti sa nachádzajú informácie o tom, ako nájsť mediátora v Poľsku.

Autor obsahu
Poľsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť mediátora v Poľsku

Zoznamy mediátorov vedú okresné súdy. Predsedovia príslušných okresných súdov aktualizujú zoznamy mediátorov vrátane osôb, ktoré sú na zoznamoch mimovládnych organizácií v rámci svojich štatutárnych úloh, ako aj vzdelávacích inštitúcií. Z dôvodu rozdelenia právomocí medzi regionálne a ústredné orgány však neexistuje prístup k ústrednému zoznamu mediátorov.

Základné informácie o pravidlách, postupoch a praktických aspektoch mediácie v Poľsku možno nájsť na stránke mediácia na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti, ktoré ju spravuje v spolupráci s Radou pre alternatívne spôsoby riešenia sporov a konfliktov (Rada ADR).

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy mediátorov je bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Poľsku

Mali by sa použiť zoznamy mediátorov, ktoré vedú predsedovia okresných súdov, alebo služby mediačných združení alebo individuálnych mediátorov. Informácie a kontaktné údaje možno nájsť na webových lokalitách súdov, združení alebo príslušných mediátorov.

Posledná aktualizácia: 17/09/2014

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.