Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Portugalsko

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Portugalsku.

Autor obsahu
Portugalsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť mediátora v Portugalsku

Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku (DGPJ) neposkytuje informácie o tom, ako nájsť mediátora. Tam, kde sa vyžadujú verejné služby mediátora, príslušné vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, že mediátor musí byť vybraný automaticky zo zoznamov mediátorov.

Na webovej stránke DGPJ sú uvedené informácie o mediácii, rozhodcovskom konaní, inštitucionálnej arbitráži a zmierovacích súdoch (julgados de paz).

Je prístup do databáz mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Archívy databáz mediátorov

Webová stránka DGPJ obsahuje informácie od októbra 2008.

Užitočné odkazy

Directorate-General for Justice Policy

Posledná aktualizácia: 15/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.