Mediátori

Rumunsko

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Rumunsku.

Autor obsahu
Rumunsko

Ako nájsť mediátora v Rumunsku

V súlade s článkom 12 zákona č. 192/2006 sú oprávnení mediátori registrovaní v Paneli mediátorov, ktorý vytvára a aktualizuje Rada pre mediáciu a ktorý sa pravidelne zverejňuje v Rumunskom úradnom vestníku, časť I.

Panel mediátorov je dostupný aj na oficiálnej webovej stránke Rady pre mediáciu.

Webová stránka Rady pre mediáciu poskytuje nasledujúce informácie:

Informácie o webovej stránke Rady pre mediáciu sú dostupné od 2. novembra 2006.

Dodatočné informácie sú dostupné na Paneli mediátorov a medzi ne patrí:

  • mimovládne organizácie, ktoré sú mediátormi členmi;
  • Tréningový program mediácie, ktorý vyštudovali;
  • Cudzí jazyk, v ktorom dokážu vykonávať mediáciu;
  • Ich kontaktné údaje.

Ak chcete vyriešiť spor pomocou mediácie, môžete si zavolať mediátora. Panel mediátorov je zobrazený v priestoroch súdov a na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti.

Panel mediátorov pravidelne aktualizuje Rada pre mediáciu, ktorá oznamuje aktualizácie súdom, vnútroštátnym a miestnym vládnym úradom a Ministerstvu spravodlivosti.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno

Ako hľadať mediátora v Rumunsku

Mediátora môžete hľadať prostredníctvom týchto kritérií:

  • Prvé písmeno mena mediátora a
  • Okres jeho hlavného sídla.
Posledná aktualizácia: 10/06/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.