Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Škótsko

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Škótsku.

Autor obsahu
Škótsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť mediátora v Škótsku

Škótska mediačná sieť (Scottish Mediation Network – SMN) spravuje Škótsky mediačný register (Scottish Mediation register – SMR), ktorý poskytuje nezávislý zoznam mediátorov a mediačných služieb, ktoré spĺňajú minimálne „procesné normy“ na vykonávanie mediácie v Škótsku. Uvedené normy stanovuje nezávislý výbor pre procesné normy a vyžadujú minimálnu úroveň odborného vzdelania, skúseností a priebežného profesného rozvoja.

Internetové stránky SMN pod názvom „Vyhľadaj mediátora“ (Find a Mediator) ponúkajú voľne dostupné informácie o osobách vykonávajúcich všetky druhy mediácie. Údaje sú na stránke aktualizované mediátormi aspoň raz ročne a obsahujú informácie o ich odbornom vzdelaní, priebežnom profesnom rozvoji a oblastiach špecializácie.

Jedným z cieľov Škótskeho mediačného registra je ubezpečiť občanov o profesionálnych kvalitách mediátora, ktorého si vyberú, a to osvedčením o splnení minimálnych požiadaviek. Mediátori, ktorí sú uvedení v SMR, sa môžu nazývať „mediátor registrovaný v Škótskom mediačnom registri“ a pri svojom mene môžu používať logo SMR.

Kancelária SMN takisto spravuje linku pomoci pri mediácii, ktorá občanom poskytuje rady a informácie o mediácii a pomoc, ako k nej získať prístup. Prostredníctvom linky pomoci môže SMN takisto sprostredkovať mediáciu v rámci panelu mediátorov v SMR alebo občanov odkázať na príslušnú mediačnú službu.

SMN takisto podporuje a propaguje proces mediácie v oblasti sťažností proti NHS v Škótsku - túto činnosť financuje škótska vláda. Ďalšie informácie o mediácii a o tom, ako k nej získať prístup, môžete nájsť na webovej stránke SMN.

Škótska vláda vydala brožúru pod názvom „Riešenie sporov bez súdu, v ktorej sú uvedené rady o mediácii a iných alternatívnych spôsoboch riešenia sporov (ARS). Môžete si ju stiahnuť z webovej stránky škótskej vlády.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup k informáciám o mediátoroch je bezplatný.

Mediátora môžete vyhľadať nasledujúcim spôsobom:

Prejdite na internetovú stránku kliknutím na odkaz Škótsky mediačný register alebo napíšte URL adresu http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator do svojho prehliadača a postupujte podľa pokynov pre nájdenie mediátora, ktorý vám za daných okolností bude najviac vyhovovať.

Kontaktujte Škótsku mediačnú sieť prostredníctvom ich webovej stránky, písomne na adrese 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK alebo telefonicky na čísle +44 (0) 131 556 1221.

Súvisiace odkazy

Škótska mediačná sieť, Škótsky mediačný registerPublikácia škótskej vlády

Posledná aktualizácia: 05/09/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.