Mediátori

Slovensko

V tejto časti môžete nájsť mediátora na Slovensku.

Autor obsahu
Slovensko

Ako nájsť mediátora na Slovensku

Slovenskú databázu mediátorov spravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je dostupná len v slovenskom jazyku.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup k informáciám o mediátoroch a vyhľadávanie informácií sú bezplatné.

Ako hľadať mediátora na Slovensku

Informácie sa nachádzajú na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia: 18/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.