Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Slovinsko

V tejto časti nájdete informácie ako nájsť mediátora v Slovinsku.

Autor obsahu
Slovinsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť mediátora v Slovinsku

Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy vedie centrálny register mediátorov, ktorí pôsobia v súdnych programoch v súlade so zákonom o alternatívnom riešení sporov v súdnych veciach. Zoznamy mediátorov pôsobiacich pod záštitou rôznych mimovládnych organizácií je možné nájsť na internetových stránkach daných organizácií, ako napr.:

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Slovinsku

Mediátora v Slovinsku môžete nájsť na webových stránkach:

Súvisiace odkazy

mediácia v Slovinsku, mediácia v Slovinsku

Posledná aktualizácia: 23/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.