Mediátori

Slovinsko

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako vyhľadať mediátora v Slovinsku.

Autor obsahu
Slovinsko

Ako vyhľadať mediátora v Slovinsku?

Ministerstvo spravodlivosti spravuje centrálny register mediátorov pôsobiacich na súdoch v rámci programov podľa zákona o alternatívnych riešeniach sporov (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov). Zoznamy mediátorov pôsobiacich v rámci rôznych mimovládnych organizácií sú k dispozícii na webových lokalitách týchto organizácií. Napr.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Ako vyhľadať mediátora v Slovinsku?

V Slovinsku možno mediátora vyhľadať na týchto webových lokalitách:

Posledná aktualizácia: 09/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.