Mediátori

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Ako nájsť mediátora vo Švédsku?

Webové sídlo švédskych súdov obsahuje zoznam osôb, ktoré prejavili ochotu vykonávať mediáciu pred súdmi v prípadoch, keď je to v predmetnej veci, zostavený Národnou správou súdov. Na webovom sídle sa uvádzajú aj ďalšie informácie o mediácii.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno.

Ako nájsť mediátora vo Švédsku?

Mediátora môžete vyhľadať na webovom sídle švédskych súdov.

Odkazy

Švédske súdy

Posledná aktualizácia: 14/09/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.