Mediátori

Ak sa rozhodnete využiť mediáciu, stretnete sa s mediátorom, –čiže nezávislou neutrálnou treťou osobou–, ktorá sa s vami o veciach porozpráva a pomôže vám dosiahnuť dohodu.

Mediátori sú vyškolení, aby pomáhali ľuďom pri riešení sporov. Mediátor sa s stretne s oboma stranami, zistí, na ktorých otázkach sa nemôžu dohodnúť a pomôže im dosiahnuť dohodu. Mediátori sú v každom spore nezávislí a nestranní. Mediátori nie sú poradcovia a neposkytujú rady k jednotlivým stanoviskám. Obvykle odporučia, aby ste súčasne s mediáciou konzultovali právne poradenstvo.

Mediácia môže byť zvlášť nápomocná v cezhraničných rodinných sporoch a v prípadoch únosu dieťaťa rodičom. V takýchto situáciách sú rodičia vyzývaní, aby prebrali zodpovednosť za rozhodnutia o svojej rodine a vyriešili spory mimo súdny systém. Mediácia preto môže navodiť konštruktívnu atmosféru pre diskusie a zaistiť spravodlivé dohody medzi rodičmi, ktoré zároveň zohľadnia záujem dieťaťa.

Ak chcete získať podrobné informácie o hľadaní mediátora (napr. ako sa dostať k mediačným službám, aké sú poplatky a rady o mediátoroch), vyberte si jednu z vlajočiek na pravej strane.

Ak chcete nájsť mediátora špecializovaného na cezhraničnú rodinnú mediáciu, prejdite na tento odkaz: http://www.crossbordermediator.eu/

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnej časti.

Viac informácií o cezhraničnej rodinnej mediácii nájdete v príslušnej časti.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.