Mediatorji

Avstrija

Ta del portala vam pomaga pri iskanju mediatorja v Avstriji.

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Kako najti mediatorja v Avstriji

Avstrijsko Zvezno ministrstvo za pravosodje vzdržuje seznam registriranih mediatorjev, ki izpolnjujejo zakonske zahteve.

Vzpostavljena je bila namenska spletna stran, ki je dostopna tudi s spletišča Ministrstva za pravosodje.

Na spletišču lahko poleg splošnih informacij najdete tudi:

 • seznam mediatorjev,
 • seznam organizacij, ki usposabljajo mediatorje, in
 • seznam programov usposabljanja.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Spletna stran je brezplačno dostopna javnosti.

Kako iskati mediatorja v Avstriji

Na spletni strani lahko seznam mediatorjev filtrirate po:

 • imenu,
 • poštni številki,
 • zvezni deželi.

Mediatorje lahko iščete po naslednjih iskalnih merilih:

 • ime in priimek,
 • poštna številka,
 • zvezna dežela,
 • država,
 • strokovno področje,
 • delovni jeziki.

Več teh meril lahko tudi združite.

Sorodne povezave

Mediatorji v Avstriji

Zadnja posodobitev: 08/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.