Mediatorji

Avstrija

Ta stran vam pomaga pri iskanju mediatorja v Avstriji.

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Kako najti mediatorja v Avstriji

Avstrijsko Zvezno ministrstvo za pravosodje vzdržuje seznam registriranih mediatorjev, ki izpolnjujejo pravne in formalne pogoje.

V ta namen je bila vzpostavljena spletna stran, ki je dostopna tudi s spletne strani Ministrstva za pravosodje.

Spletna stran vsebuje:

 • seznam mediatorjev,
 • seznam organizacij, ki usposabljajo mediatorje, in
 • seznam o programih usposabljanja.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Spletna stran je brezplačno dostopna javnosti.

Kako iskati mediatorja v Avstriji

Na spletni strani se po seznamu mediatorjev lahko išče po:

 • imenu,
 • poštni številki,
 • deželi.

Mediatorje lahko iščete po naslednjih iskalnih kriterijih:

 • ime in priimek,
 • poštna številka,
 • dežela,
 • država,
 • strokovno področje delovanja.

Iskalne kriterije lahko tudi združite.

Sorodne povezave

Mediatorji v Avstriji

Zadnja posodobitev: 30/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.