Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nizozemščina.
Swipe to change

Mediatorji

Belgija

Na tej strani portala lahko najdete mediatorja v Belgiji.

Vsebino zagotavlja
Belgija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako najti mediatorja v Belgiji?

Če želite najti mediatorja v Belgiji, lahko obiščete naslednjo spletno stran:

Tam lahko najdete spodaj navedene informacije:

 • predstavitev mediacije
 • mediator
 • potek mediacije
 • po mediaciji
 • stroški mediacije
 • povezava na brošuro o mediaciji (PDF)
 • koristni naslovi in povezave.

Na spletni strani je tudi Kotiček za strokovnjake z naslednjimi  informacijami:

 • merila za akreditacijo mediatorjev,
 • smernice za predložitev vloge za pridobitev akreditacije za mediatorja po zakonu z dne 21. februarja 2005,
 • seznam prilog k vlogi za priznanje za mediatorja (Word)
 • osnovno in redno usposabljanje
 • kodeks ravnanja za akreditirane mediatorje
 • upravljanje pritožb.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke je brezplačen.

Kako iskati mediatorja v Belgiji?

V Belgiji lahko mediatorja iščete na seznamu mediatorjev ali po naslednjih merilih:

 • okraj,
 • poklic,
 • področje dejavnosti,
 • jezik,
 • ime.

Sorodne povezave

Zvezna javna služba za pravosodje

Spletna stran z informacijami o mediaciji v Belgiji

Seznam mediatorjev

 

Zadnja posodobitev: 07/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.